Meldingen activiteitenbesluit: Eerste Bleekveldstraat 6, Tiel, starten van een café

9 mei 2019
Meldingen activiteitenbesluit: Eerste Bleekveldstraat 6, het starten van een café (29-4-2019)

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.