M.J.J. Melissen

Wethouder (2e locoburgemeester)

Portefeuille

 • Financiën, bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, ICT, Facilitair bedrijf, Dienstverlening)
 • Onderwijs, basiseducatie, kinderopvang, peuterspeelzalen
 • Wonen en woonwagenzaken
 • Jeugdbeleid, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg, CJG
 • Mobiliteit (A15, openbaar vervoer, derde ontsluitingsweg)

Projecten

 • Onderwijshuisvesting
 • Waalkade
 • Echteldsedijk
 • Westluidense Poort (afronding)

Wijkwethouder

 • Tiel-Noord
 • Tiel-West

Participatie in samenwerkingsverbanden

 • AB-lid BSR
 • AB-lid BWB
 • DB en AB-lid Medel
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Rivierenland
 • Voorzitter Stuurgroep A15