Na 2021 aparte inzameling incontinentie- én babyluiers

7 apr 2021
Na dit jaar verandert de inzameling van luierafval. In de raadsvergadering van 24 maart heeft de gemeenteraad besloten dat inwoners hun incontinentie- én babyluiers vanaf 1 januari 2022 gratis kwijt kunnen in negen centrale verzamelcontainers bij winkelcentra en/of supermarkten.

Door luiers apart in te zamelen kunnen deze gerecycled worden. Daarmee ontzien we het milieu en doen we een belangrijke stap om verbranding van restafval te verminderen. Daardoor wordt de uitstoot van CO2 minder.

Wat betekent dit besluit voor inwoners met incontinentiemateriaal?

Tot 1 januari 2022 kunnen inwoners met incontinentie materiaal onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor de extra kosten die ze maken om luierafval aan te bieden. Vanaf 1 januari 2022 kunnen deze inwoners het luierafval gratis in één van de verzamelcontainers gooien. Hiervoor is geen aparte afvalpas nodig. Zij hoeven ook geen medische verklaringen te geven.

Wat betekent dit besluit voor inwoners met babyluiers?

Dit besluit heeft vooral een groot voordeel voor jonge gezinnen met kinderen in de luiers. Zij kunnen de babyluiers na 1 januari 2022 gratis weggooien in één van de centrale verzamelcontainers. Zij kunnen hiervoor hun gewone restafvalpas gebruiken.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om het gebruik van wasbare luiers te gaan stimuleren. Dat scheelt niet alleen in de portemonnee van jonge ouders, want door wasbare luiers bespaart u ongeveer 500 euro per baby. Wasbare luiers zijn daarnaast ook beter voor het milieu.

Wat betekent dit besluit voor inwoners die minder mobiel zijn?

Er zijn inwoners die door lichamelijke beperkingen moeite hebben hun afval op grotere afstand weg te brengen. Zij kunnen nu al gebruik maken van een Wmo-voorziening of, als dat niet kan, een zogenaamde zorgcontainer van Avri. Deze mogelijkheid blijft gewoon bestaan. Het maakt voor deze regeling niet uit of iemand luierafval heeft of niet.

Wat betekent dit besluit voor inwoners met medisch afval, zoals stomazakjes?

Dit besluit heeft geen gevolgen voor inwoners met medisch afval. Zij kunnen hun afval net als nu in de gewone containers voor restafval kwijt. Ook blijft de vergoeding die zij nu onder voorwaarden kunnen krijgen, bestaan. Deze vergoeding is gelijk aan 52 inworpen van restafval per jaar. 

Zijn inwoners verplicht om luierafval in de centrale verzamelcontainer voor luiers te gooien?

Nee, dat bent u niet verplicht. Het is ook toegestaan de luiers in een ondergrondse restafvalcontainer te gooien, maar dit kost € 1,- per keer (flats en binnenstad € 0,80). Dit is een vrije keuze. Maar het is natuurlijk wel jammer, want luiers kunnen gerecycled worden tot andere bruikbare stoffen.  

Wat betekent dit besluit voor de afvalstoffenheffing?

Alle Tielse inwoners gaan € 0,70 per huishouden/per jaar meer betalen voor de afvalstoffenheffing.