Na de storm: de status van de bomen

23 jul 2021
De storm van 18 juni ligt alweer even achter ons. In hele korte tijd is veel schade aangericht. Avri is druk bezig geweest met het oplossen van alle acute situaties en daarna het opruimen van afgebroken takken. Daarnaast is de vraag wat er gaat gebeuren met de bomen die zijn omgevallen.

Hoe staan de bomen in Tiel er nu voor?

Een deskundige kijkt hoe de bomen, waar takken uit zijn gebroken, erbij staan. Naar aanleiding hiervan wordt besloten wat er met deze bomen gaat gebeuren. Het kan zijn dat er niets aan de hand is en dat de boom kan blijven staan. Kan de boom niet blijven staan, dan wordt gekeken wanneer deze gekapt moet worden. Zijn er grote risico’s dan wordt de boom snel gekapt, kan het nog even wachten, dan gaat hij mee in de reguliere kapronde in 2022. 

Worden gekapte bomen vervangen?

Naar aanleiding van de inventarisatie die wordt gemaakt door de deskundige wordt hierover besloten. We moeten goed kijken of er voldoende ruimte is voor een nieuwe boom. Dat er een boom gestaan heeft betekent niet automatisch dat er een nieuwe kan komen.  De normen over welke ruimte bomen ondergronds en bovengrond nodig hebben zijn veranderd. Het kan het dus zijn dat volgens de nieuwe normen er geen ruimte meer is voor een boom. 

Ook willen we dat bomen in lanen zoveel mogelijk een gelijk uiterlijk hebben. De eerste 10 jaar na de aanplant van een laan vervangen we bomen individueel. Daarna vervangen we alleen de laan als geheel als het grootste deel van de bomen verdwenen is. Dit wordt per geval bekeken. Als er wordt herplant, dan gebeurt dat in het najaar. 

Hoeveel bomen zijn er slecht aan toe?

Daar valt nog weinig over te zeggen, aangezien de bomen nog niet allemaal bekeken zijn. Wel is het nodig dat we hier als gemeente beeld van krijgen, omdat er een kapvergunning aangevraagd moet worden. Zelfs voor bomen die tijdens de storm om zijn gevallen.