Nieuwe exploitant

Eind 2014 is besloten om een nieuwe exploitant te zoeken die beschikt over een professionele organisatie met een goede service en klachtenafhandeling en tarieven hanteert conform het Niet-Meer-Dan-Anders principe. Adviesbureau Innoforte is door Eco-Maat en de ontwikkelaar Passewaaij 7 CV ingeschakeld om de selectie te begeleiden.

Verkoopproces

In overleg met de klankbordgroep zijn de volgende aspecten opgesteld waar de nieuwe exploitant op is beoordeeld.

 • Betrouwbaarheid
  Klanttevredenheid door bijv. uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken,kennis van de techniek, voldoen aan wetgeving, aangesloten zijn bij Geschillencommissie (Energie), georganiseerd toezicht en solvabiliteit.
 • Ervaring
  Ervaring met het beheer en overnames van warmte-koude-opslag-systemen.
 • Organisatie
  Service, communicatie, technisch beheer, meteropnames, administratie, facturatie, monitoring duurzaamheid.
 • Visie van aanbieder
  Visie omtrent de tarieven voor de verbruikers, de verantwoordelijkheid voor de verwarmingsinstallatie in de woning, afspraken over de duurzaamheid.
 • Overname condities
  Overnamebedrag en helderheid over de bijkomende voorwaarden.

Beoordeling overnamevoorstellen

In maart 2015 hebben 3 kandidaat kopers een overname voorstel ingediend. Deze zijn door Adviesbureau Innoforte, ontwikkelaar Passewaaij 7 CV, Eco-maat BV, gemeente Tiel en de klankbord kerngroep beoordeeld.

Overname exploitatie WKO door Eteck afgerond

In mei 2015 zijn de gesprekken met Eteck, 1 van de 3 kandidaat-kopers, in een afrondende fase gekomen. Alle betrokken partijen zijn van mening dat Eteck (specifiek Eteck Warmte Passewaaij B.V.) de beste partij is om de nieuwe exploitant te worden van het warmtesysteem in Passewaaij buurt 7. Ook de klankbordgroep van de bewoners heeft op maandag 11 mei 2015 positief gereageerd op een overname door Eteck.

De overname is per 1 juni 2015 in gegaan. Eteck informeert bewoners over de overname, de nieuwe tarieven, voorwaarden en dergelijke. Ook heeft Eteck op 29 juni 2015 een inloopavond georganiseerd..

Een paar aspecten op een rij:

Eteck heeft goede referenties op meer dan 100 andere locaties in Nederland. Eteck heeft 12.000 warmte-aansluitingen.

 • Eteck gaat de komende maanden investeren in het verbeteren van het systeem; het netwerk en de kelderbakken.
 • De binneninstallatie (vloerverwarming) van alle woningen wordt in het najaar opgenomen en doorgemeten door Eteck. Hierover neemt Eteck persoonlijk contact op met de bewoners.
 • Eteck biedt de bewoners een korting van 50,- euro per jaar op de tarieven.
 • Eteck biedt bewoners kosteloos een preventief onderhoudsabonnement aan voor de binneninstallatie. Hiermee krijgen bewoners voor eventuele storingen aan de binneninstallatie of het WKO-systeem één organisatie als aanspreekpunt.
 • De nog te bouwen woningen in buurt 7 krijgen in principe een gasaansluiting (m.u.v. van de nog te bouwen woningen (vrije kavels) in het noordelijke deel buurt 7).
 • De Warmtewet is van toepassing, waarmee de rechten van bewoners worden beschermd.
 • Eteck neemt de contracten tussen bewoners en Eco-Maat over. De mogelijkheid hiertoe is opgenomen in de algemene voorwaarden van de leveringsovereenkomst tussen bewoners en Eco-Maat.
 • Eteck gaat nieuwe leveringsovereenkomsten aanbieden waarin de genoemde korting en het onderhoud aan de binneninstallaties is opgenomen.
 • Eco-Maat blijft ook na de overname bestaan. Alle afrekeningen (nog te ontvangen of nog te betalen) over de periode tot 1 juni 2015 zullen plaatsvinden tussen klant/afnemer en Eco-Maat B.V.