Nieuwe regels huisvesting arbeidsmigranten

28 Feb 2019
Verkamering van een woning kan alleen als de eigenaar daarvoor een vergunning heeft gekregen. Dat is één van de nieuwe regels in de gemeente. De nieuwe regels zorgen voor goede huisvesting van arbeidsmigranten én voor de leefbaarheid in de wijken.

Burgemeester Hans Beenakker: “De regels zorgen voor evenwicht tussen de huisvesting van arbeidsmigranten en de huisvesting van de inwoners. Ook in het belang van de arbeidsmigranten zelf. Iedereen wil prettig, gezond en veilig wonen. Ook krijgen we door de nieuwe regels meer zicht op het aantal arbeidsmigranten dat in onze gemeente woont. En we voorkomen dat veel goedkopere koopwoningen opgekocht worden waardoor mensen die een goedkopere koopwoning zoeken geen kans meer hebben.”

Vergunning aanvragen

Woningeigenaren moeten vanaf 4 april 2018 een vergunning aanvragen als zij de woning willen veranderen in onzelfstandige wooneenheden. Of als zij de woning willen gebruiken voor bewoning door mensen die geen gemeenschappelijke huishouding hebben.

Maximaal 10% en leefbaarheidstoets

In een straat mogen maximaal 10% van de woningen op deze manier bewoond worden. Twee verkamerde woningen naast elkaar mogen niet. Ook staan we niet toe dat een woning wordt ingesloten door verkamerde woningen. En er mogen maximaal vier personen in een verkamerde woning wonen. Voordat we een besluit nemen, doen we ook een leefbaarheidstoets. Dat betekent dat we onder andere kijken naar klachten over overlast. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld voor zorgwoningen, en bij grotere woningen kunnen we een uitzondering maken.

Overgangsrecht

Woningen die verkamerd waren voor 4 april 2018 vallen onder het overgangsrecht. Voorwaarde is wel dat deze woningen voldoen aan de regels van dat moment. Het overgangsrecht is niet meer van toepassing als de kamerverhuur voor een jaar of langer is gestopt. De gemeente ziet de woning dan weer als een gewone woning voor één huishouden. Als de eigenaar de woning daarna weer wil gebruiken voor kamerbewoning, moet hij daarvoor een vergunning aanvragen.