Noodfonds Energie verenigingen

Bent u een maatschappelijke instelling en heeft u last gehad van de hoge energiekosten in 2022? Dan kunt u misschien gebruik maken van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Met het noodfonds ondersteunen we maatschappelijke instellingen die in financiële problemen komen door de energiecrisis. Eenmalige subsidie aanvragen kan tot en met 30 juni 2023.

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag de volgende documenten:

 • Een ingevuld aanvraagformulier
 • De in het aanvraagformulier gevraagde bijlagen

Met het noodfonds ondersteunen we maatschappelijke instellingen die in acute financiële problemen komen door de energiecrisis. Daarmee willen we voorkomen dat maatschappelijke instellingen failliet gaan en verdwijnen uit Tiel.

U kunt gebruik maken van het noodfonds als u een maatschappelijke instelling vertegenwoordigt. En de verhoogde energielasten zijn voor het gebruik van de accommodatie.

Ook geldt nog aan een aantal andere voorwaarden:

 • U vertegenwoordigt een instelling met een maatschappelijk doel die een bijdrage levert aan de gemeentelijke beleidsambities;
 • De instelling was op 31 december 2021 een financieel gezonde organisatie;
 • De instelling heeft een financieel probleem dat is veroorzaakt door hoge energielasten.
 • U kan aantonen dat een financieel probleem bestaat. Dit doet u door middel van jaarrekeningen, begrotingen, een liquiditeitsprognose en een nadere onderbouwing.
 • U kunt aantonen dat dit financiële probleem wordt veroorzaakt door hoge energielasten;
 • U kunt aantonen dat de instelling haar hoofdactiviteit niet of slechts gedeeltelijk kan uitvoeren door de gestegen energiekosten. Of dit dreigt te gebeuren door uw financiële problemen;
 • U kunt aantonen dat u heeft geprobeerd de energiekosten te beperken door het versoberen van activiteiten
 • U heeft een plan waarin u aangeeft welke duurzaamheidsmaatregelen u van plan bent te nemen om het energieverbruik te beperken en de duurzaamheid te verbeteren.
 • De financiële reserves (exclusief bestemmingsreserves) van de instelling zijn afgenomen tot maximaal 10% van de jaarlijkse inkomsten. Of gaan afnemen.
 • Er is geen andere overheidsvoorziening die u kunt gebruiken die passend en toereikend is.

U kunt een aanvraag indienen tussen 1 maart en 1 juli 2023. De regeling wordt toegekend op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.

Het aanvraagformulier kunt u invullen en digitaal verzenden.

U ontvangt gelijk een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend  ontvangt u inhoudelijk bericht over uw aanvraag.