Noodverordening coronavirus

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, drs. H.M.F. Bruls, heeft vandaag op 1 april 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid geactualiseerd en vastgesteld. Deze geldt ook voor de gemeente Tiel.

In de nieuwe noodverordening zijn de maatregelen wat betreft gebruik openbaar sanitair ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus verwerkt.

De eerdere Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 26 maart 2020 is hiermee ingetrokken.

Verder heeft de aangepaste noodverordening geleid tot een nieuw aanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Kijk voor meer informatie en de eerdere noodverordening op: http://www.vrgz.nl/.