Officiële publicaties Gemeenteraadsverkiezingen Tiel 2022

Officiële publicaties voor de Gemeenteraadsverkiezingen Tiel 2022

Bekendmaking van de uitslag

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Tiel, maakt ingevolge artikel P 20, lid 2, van de Kieswet bekend, dat op 21 maart 2022, om 10.00 uur, in een openbare zitting van dat bureau in de raadzaal, de uitslag van de op 16 maart 2022 gehouden verkiezing zal worden bekendgemaakt.
Deze zitting kunt u digitaal volgen via de website van de gemeente.

Tellen vervroegd stemmen

De burgemeester van Tiel maakt bekend, dat voor de de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Tiel in maart 2022, de vervroegd uitgebrachte stemmen geteld zullen worden door het gemeentelijk stembureau:

Datum : 16 maart 2022
Locatie: Van der Valk Hotel Tiel
Tijd      : 09.00 – 15.00 uur

Kandidatenlijsten vastgesteld

Tijdens de zitting van het centraal stembureau op 4 februari 2022 zijn de kandidatenlijsten en nummering vastgesteld. Er gaan in Tiel 11 partijen meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

U kunt het procesverbaal downloaden: