Onderhoud bomen in Tiel

14 mrt 2022
Het jaarlijkse onderhoud aan de bomen in Tiel, Wadenoijen en Kapel Avezaath is half maart gestart. Een aantal bomen wordt gekapt, deze zijn herkenbaar aan de stip. Daarnaast verwijdert Avri ook een aantal boomstronken van bomen die tijdens de laatste storm zijn omgewaaid.

Veiligheid

Avri controleert alle gemeentelijke bomen eens in de drie jaar op veiligheid. De gemeente is opgedeeld in drie gebieden en elk jaar controleren ze de bomen in één gebied.  Tijdens deze boomveiligheidscontrole beoordelen en registreren ze de veiligheid en staat van onderhoud van elke boom. Na deze controle voert Avri het nodige onderhoud uit, zodat de boom weer veilig is.

Het kan dus gebeuren dat er in een straat een boom niet gesnoeid wordt, maar gekapt. Deze boom is dan tijdens de controle als ‘onveilig’ beoordeeld. Wanneer er een boom gekapt moet worden, kijken we of we op dezelfde plek een boom terug kunnen planten. Dit lukt niet altijd, omdat soms de situatie niet ideaal is om een boom terug te planten. Dan wordt bekeken of op een andere plek een boom kan geplant.

Tijdens het boomonderhoud kan er wat overlast ontstaan. Avri probeert samen met de aannemer dit zoveel mogelijk te beperken.