Detailhandelsnota 2018-2023

De gemeente heeft een nieuwe detailhandelsnota. Deze nota ligt nu ter inzage. U wordt uitgenodigd deze te lezen. Ook kunt u een reactie geven op de nota. Uw reacties worden meegenomen bij de definitieve vaststelling van de nota in de gemeenteraad.

De nota ligt ter inzage tot en met 15 oktober 2018. Uw reactie op de nota kan ook worden ingediend tot en met 15 oktober. Dit kan per mail: mblom@tiel.nl of per post T.a.v. Mevrouw M. Blom Postbus 6325, 4000HH Tiel.

De nota bestaat uit drie onderdelen:

Vragen of meer informatie

Voor meer informatie over de nota kunt contact opnemen met mevrouw M. Blom telefoon: (0344) 63 73 59.

Pagina opties