Onderzoek naar zonne-energie langs A15 - Betuweroute

15 apr 2022
Rijk, regio en gemeenten gaan samen onderzoeken of het gebied langs de A15 - Betuweroute geschikt is voor de opwek van duurzame energie.

Veel van de grond in dit gebied is eigendom van ProRail en Rijkswaterstaat. De resultaten van het onderzoek zijn bekend in het voorjaar van 2023. Hierin worden ook de belangen en wensen van de omgeving meegenomen.

We kijken speciaal naar het deel tussen de afrit Arkel en knooppunt Ressen. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is een participatieproces inwoners en bedrijven in het gebied. Hierin worden de belangen en wensen geïnventariseerd. Naast inhoudelijke en ruimtelijke onderdelen, spelen onder andere ook veiligheid en financiën een rol in het onderzoek.

Het onderzoek is onderdeel van het landelijke programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Hierin stelt het Rijk grond ter beschikking aan de Regionale Energie Strategieën om hen te helpen bij het halen van de doelen uit het klimaatakkoord.