Ontheffing burgemeester en wethouders: geluidhinder nachtelijke werkzaamheden aan het spoor op 3 november

22 okt 2019
Ontheffing burgemeester en wethouders: BAM Infra Rail, voor het veroorzaken van geluidhinder als gevolg van nachtelijke werkzaamheden en/of werkzaamheden in het weekend aan het spoor. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het wijzigingen van bedrading in Relaiskasten en vervallen apparatuur verwijderen, wijzigingen van bedrading uitvoeren in Relaishuizen, plaatsen van snelheidsborden, plaatsen van ATB-borden en instellen sporen. De ontheffing geldt voor de periode van zondag 3 november 2019 van 1.00 uur tot en met 17.00 uur (verzenddatum: 7-10-2019).

Inzien stukken

Het besluiten en de bijbehorende stukken kunt u inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken