Ontheffing burgemeester en wethouders: geluidhinder werkzaamheden, Wilhelmina Druckerstraat 1 Tiel

6 okt 2020
Ontheffing burgemeester en wethouders: Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken voor het veroorzaken van geluidhinder van (avond en weekend) werkzaamheden aan de supermarkt op de Wilhelmina Druckerstraat 1. De ontheffing geldt voor de periode van 26 oktober tot en met 2 november 2020 (verzenddatum: 29-9-2020)

Inzien stukken

Voor het inzien van verleende ontheffingen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 (ma-di-do ochtend),
e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken