Ontheffing burgemeester en wethouders: werkzaamheden aan het spoor Wadenoijen

24 jun 2020
Ontheffing burgemeester en wethouders: aan Swietelsky Rail Benelux b.v. voor het veroorzaken van geluidhinder als gevolg van (nachtelijke) werkzaamheden en/of werkzaamheden in het weekend aan het spoor, tussen rijksweg A15 en Dreef te Wadenoijen. Bij de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een ombouwtrein die het spoor vernieuwt en van een stopmachine ten behoeve van de verdichting van de onderbaan. De ontheffing geldt voor de periode van 11 tot en met 18 juli (16-6-2020)

Inzien stukken

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 (ma-di-do ochtend),
e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken