Ontheffing geluidhinder (avond) werkzaamheden: Sir Rowland Hilstraat 3 Tiel

20 apr 2021
Ontheffing geluidhinder (avond) werkzaamheden: Bessels Architecten en Ingenieurs, voor het veroorzaken van geluidhinder als gevolg van (avond) werkzaamheden aan de Sir Rowland Hilstraat 3 Tiel. De ontheffing geldt voor de periode van 14 april tot en met 21 april en 1 juni tot en met 7 juni 2021 (verzenddatum: 15-4-2021).

Inzien stukken

Voor het inzien van ontheffingen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 (ma-di-do ochtend),
e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende ontheffing is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken