Ontheffing geluidhinder: nachtelijke werkzaamheden Prins Bernhardsluis Tiel

8 aug 2019
Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend aan Van den Herik Sliedrecht, voor het veroorzaken van geluidhinder als gevolg van nachtelijke werkzaamheden en/of werkzaamheden in het weekend aan de Prins Bernhardsluis. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het vervangen van de geleide- en afdrukwielen van de oostelijke sluis (vangconstructie) . De ontheffing geldt voor de periode van: vrijdag 6 september, 20.00 uur tot en met zaterdag 7 september, 22.00 uur (totaal 26 uur), vrijdag 11 oktober, 22.00 uur tot en met zaterdag 12 oktober, 22.00 uur (totaal 24 uur) (verzenddatum: 30 juli 2019).