Ontheffing geluidhinder: werkzaamheden Prins Bernhardsluis

29 okt 2019
Ontheffing geluidhinder: Van den Herik Sliedrecht voor het veroorzaken van geluidhinder door nachtelijke werkzaamheden en/of werkzaamheden in het weekend aan de Prins Bernhardsluis. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het vervangen van de geleide- en afdrukwielen van de oostelijke sluis (vangconstructie). De ontheffing geldt voor de periode van: vrijdag 15 november, 19.00 uur tot en met zaterdag 16 november, 23.00 uur; zaterdag 14 december, 05.00 uur tot 22.00 uur (verzenddatum: 21-10-2019).

Inzien stukken

U kunt dit besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken