Open brief aan ondernemers en organisaties in Tiel

16 april 2020 - Het coronavirus heeft grote gevolgen op onze samenleving. Met elkaar moeten we hierdoor heen komen. Dat doen we door goede maatregelen te nemen en deze goed op te volgen. Ook voor u, ondernemers en organisaties, hebben de maatregelen om het coronavirus te beheersen grote gevolgen. Voor de een omdat werkzaamheden deels of soms geheel stil zijn komen te liggen. Een ander, zoals supermarkten, moet juist bedrijfsprocessen aanpassen om aan de stijgende vraag te voldoen.

De Rijksoverheid heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus te helpen. Deze maatregelen zorgen er voor dat u bijvoorbeeld uw personeel kunt doorbetalen, bieden financiële ondersteuning van zzp-ers en zorgen voor lastenverlichting. Een overzicht van die maatregelen vindt u op website van de rijksoverheid en op de website van de Kamer van Koophandel.

Onze gemeente heeft vandaag besloten tijdelijke maatregelen te nemen als aanvulling op het landelijke Noodpakket Banen en Economie. Deze maatregelen hebben als doel om de economische en maatschappelijke effecten van coronacrisis op korte termijn te verzachten. U kunt hierbij denken aan maatregelen om de regels voor ondernemers en organisaties te verruimen, uitstel van betalingen van gemeentelijke lasten en huren, terugbetalen van leges voor evenementen die niet door gaan. Voor een volledig overzicht verwijs ik u naar de pagina voor ondernemers op onze website. Daar waar dat kan, geldt voor deze tijdelijke maatregelen, dezelfde periode die de rijksoverheid hanteert. Deze aanvullende maatregelen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de 14 gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Samen met de burgemeester en de andere wethouders ben ik mij ervan bewust dat op dit moment niet goed is te overzien hoe deze coronacrisis zich gaat ontwikkelen. Afhankelijk hiervan kunnen we in de komende periode maatregelen bijstellen of nieuwe maatregelen nemen. We volgen de situatie nauwgezet en hebben daarover steeds contact met bijvoorbeeld instellingen en ondernemersorganisaties. In de tussentijd roep ik iedereen op vooral aankopen te doen bij onze lokale ondernemers.

Ik wens u allen veel sterkte in deze periode. Zorg goed voor u zelf en elkaar. Alleen samen krijgen we corona onder controle .

Ben Brink,
Wethouder Economische Zaken