Open brief van burgemeester Beenakker

20 mrt 2020
Beste inwoners van de gemeente Tiel, Hoe gaat het met u? Wat is er in ons leven veel veranderd in korte tijd. Wat eerst zo normaal leek, kan nu niet meer. Naar school, de sportclub of op bezoek bij oma. Afstand houden, terwijl we juist nu contact willen. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Velen van u hebben zorgen. Zorg voor nu en wat de toekomst ons gaat brengen. En ik begrijp dat.

Al die maatregelen met die enorme impact zijn helaas noodzakelijk. We doen er alles aan om zo de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Het is goed om te zien dat u zich aan de maatregelen houdt. Blijf dat ook doen. Hoe moeilijk dat ook elke dag weer is.

Het landelijk besluit om het bezoek aan verpleeghuizen stop te zetten, is noodzakelijk, maar voor velen erg verdrietig. Ik leef mee met alle zieken die in onze verpleeghuizen verblijven en natuurlijk hun familie; partners, kinderen en kleinkinderen.

Tegelijkertijd zie ik gelukkig mooie en hartverwarmende initiatieven ontstaan. Om elkaar te helpen, de zorg en ondernemers te steunen. Ik heb daar grote waardering en respect voor. Zo ken ik Tiel ook. Vele vrijwilligers zijn altijd actief in onze stad en onze dorpen. We ondersteunen de initiatieven waar mogelijk en waar nodig. Samen met Mozaïek welzijnswerk werken we aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Hier op het gemeentehuis is ook veel veranderd. Elke dag komen we met een crisisteam bij elkaar om alles in onze stad in goede banen te leiden. We voeren de landelijke maatregelen uit, kijken naar het verloop en handhaven waar nodig. Veel mensen in onze organisatie zijn hiervoor keihard aan het werk. Ook regionaal ben ik actief in een crisisteam, waar we de uitvoering afstemmen. Samen met de wethouders sta ik in nauw contact met vele organisaties, instellingen en inwoners in de stad. Zo brengen we in beeld wat de gevolgen zijn van de maatregelen.

Naast de enorme inzet voor het coronavirus, loopt de dienstverlening vanuit het gemeentehuis zoveel als mogelijk door. U kunt nog steeds uw rijbewijs verlengen of aangifte doen van geboorte. Ik vraag u wel begrip. Begrip dat nu niet alles gewoon door blijft lopen. We houden u op de hoogte via de website, sociale media (Twitter, Facebook) en de krant.

Ook de mensen in de zorg zijn nu bezig met een enorme klus. Hier in Tiel in het ziekenhuis, bij de huisartsen, in de thuiszorg en in de verpleeghuizen. En wat leveren de leerkrachten een geweldige inspanning. Ik heb daar respect voor. Net als voor de medewerkers bij de hulpdiensten en de afvalverwijdering. En voor de mensen die er voor zorgen dat wij onze dagelijkse boodschappen kunnen blijven doen, zoals de vrachtwagenchauffeurs, de vakkenvullers en kassamedewerkers. Deze mensen zijn dag en nacht voor ons aan het werk. Dank jullie wel!

Voor ons als volwassenen is het al bijna niet te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Laat staan voor kinderen. Buiten spelen kan wel, maar in kleine groepen en elkaar niet aanraken. Bespreek dit ook met uw kind en leg uit waarom. Merkt u dat uw kind bang is en wilt u tips hoe daar op te reageren? Of wilt u weten hoe u uw kind kunt begeleiden bij het thuis werken voor school? Weet dat u daarvoor altijd kunt bellen met bijvoorbeeld onze wijkteams of met de school van uw kinderen.

De maatregelen hebben ook grote gevolgen voor bedrijven en zzp-ers. Sommige hebben helemaal geen inkomsten meer, terwijl de uitgaven wel doorlopen. Ik hoop dat het noodpakket van de rijksoverheid enigszins gerust stelt. Al zullen die niet alle zorgen kunnen wegnemen. In aanvulling hierop hebben wij ook lokale maatregelen genomen. Zo is de betaling van alle gemeentelijke belastingen voor ondernemers uitgesteld tot 31 augustus. Ook ondersteun ik van harte de oproep van de ondernemersverenigingen om bij het kopen en consumeren juist nu aan onze Tielse ondernemers te denken.

Blijf goed letten op elkaar, vooral als u iemand kent die het zwaar heeft of eenzaam is. Misschien is het niet mogelijk om op visite te gaan, maar een keertje vaker bellen of weer eens een kaart sturen is ook heel fijn.

Ik wens onze inwoners die besmet zijn met het coronavirus sterkte toe. Ik hoop dat zij snel weer beter zijn.

Beste Tielenaren, hou hoop en vertrouwen. Samen komen we hier doorheen!

Een hartelijke groet van uw burgemeester