Organisaties bundelen hun krachten tegen armoede. Doet u mee?

11 mrt 2019
Armoede en schulden komt helaas veel voor, ook in Tiel. Veel organisaties, bedrijven en vrijwilligers hebben dagelijks te maken met mensen die in armoede leven of dreigen te raken. Door de krachten te bundelen willen we in Tiel armoede en schulden terugdringen of beter nog, voorkomen.

Je weg vinden

In Tiel is er veel ondersteuning voor mensen die in armoede leven of dreigen te raken. Helaas blijkt dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Bovendien is het lastig in het versnipperde aanbod je weg te vinden.

Armoedepact: ‘Van Armoede naar Beter’

Om de armoedeproblematiek in Tiel aan te pakken is het belangrijk om samen te werken. Afgelopen jaar zijn meerdere organisaties aan de slag gegaan om tot een gezamenlijk Armoedepact te komen. De uitwerking van deze afspraken hebben we vastgelegd in het Armoedepact onder de titel ‘Van Armoede naar Beter’.

Doet uw organisatie ook mee?

Wij roepen organisaties in Tiel e.o. op zich aan te sluiten bij ‘Van Armoede naar Beter’ en dit pact te ondertekenen. De officiële ondertekening vindt plaats op dinsdag 16 april a.s. om 15.30 uur in Tiel.

Meld uw organisatie aan vóór 5 april 2019 en stuur ons een mailbericht met de volgende informatie:

  • Naam en contactgegevens van uw organisatie (telefoonnummer, uw website en/of e-mailadres), indien mogelijk met logo
  • Naam en functie van de persoon die het Armoedepact namens de organisatie ondertekent
  • Beschrijving wat uw organisatie in het algemeen doet en wat uw bijdrage is om ‘Van Armoede naar Beter’ tot een succes te maken. Maximaal vier zinnen.

NB Is uw organisatie al aangemeld? Dan hoeft u zich vanzelfsprekend niet nogmaals aan te melden.

Informatie

Wilt u meer informatie of het Armoedepact alvast doorlezen? Neem dan contact op via armoedepact@tiel.nl of bel met Josje Doorenbosch van de gemeente Tiel via (0344) 637 377.