Organisaties in Rivierenland zetten zich samen in tegen laaggeletterdheid

19 mei 2022
Op 12 mei was de jaarlijkse bijeenkomst van het Regionale Taalakkoord Rivierenland. De 33 deelnemende organisaties zetten zich samen in om laaggeletterdheid in de regio terug te dringen. Elk jaar staat één thema centraal. Dit jaar is dat gezondheid.

Laaggeletterd zijn beperkt mensen in hun gezondheidsvaardigheden. Zo hebben laaggeletterden meer moeite om:

  • hun weg te vinden in de zorg
  • te zoeken op internet (digitale vaardigheden)
  • informatie over gezondheid te begrijpen, zoals folders, formulieren en bijsluiters
  • gesprekken met zorgverleners te voeren
  • uitleg en adviezen te begrijpen en in praktijk te brengen.

Hierdoor zijn en voelen laaggeletterden zich vaker minder gezond.

Jaarthema gezondheid: wat gaan we doen?

In 2022 willen we de (digitale) basisvaardigheden van laaggeletterden versterken. Dit doen we onder andere door trainingen te geven aan zorgprofessionals en vrijwilligers. In deze training leren zij laaggeletterdheid herkennen en dit bespreekbaar te maken. Zo ontstaat een betere doorverwijzing naar Taal- en Leerhuizen. En kunnen de zorgprofessionals hun patiënt of cliënt beter helpen.

Daarnaast blijven wij inzetten op een stabiele financiële situatie. Want ook geldzorgen kunnen invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid. Samen met zorgprofessionals en schuldhulpverlening willen wij zo de gezondheid van laaggeletterden bevorderen.  

Aandacht laaggeletterdheid nodig

In de regio Rivierenland heeft één op de negen inwoners problemen met lezen en schrijven. Ze begrijpen brieven, folders of bijsluiters niet. Ook hebben ze moeite met het invullen van formulieren. Daar komt bij dat steeds meer zaken digitaal worden geregeld. Daarom is het extra belangrijk dat we mensen helpen om deze vaardigheden te ontwikkelen.