Organisatiestructuur

Wat voor organisatie willen we zijn

  • We zijn er voor iedereen in Tiel.
  • We werken op een manier die past bij landelijk en lokale keuzes: uitbesteden, samenwerken of zelf (laten) doen.
  • We zijn een organisatie waar medewerkers graag werken en hun kwaliteit in zetten.

Hoe willen we dat bereiken

  • Zelfregelend: hoge mate van zelfregelend vermogen van medewerker en teams.
  • Resultaatgericht: het resultaat staat bij ons centraal.
  • Klantfeedback: we meten en weten wat de klant vindt.
  • Leren: we leren en stimuleren ontwikkeling.

Organogram Tiel

De structuur van de ambtelijke organisatie gaat uit van drie niveaus: team, teammanager en algemeen manager (MT). Het organogram van de gemeente Tiel is echter geen traditioneel harkje, maar heeft, met enige creatief inzicht, de vorm van een (ruwe) diamant. Het draait niet om hiërarchie maar om professionaliteit en goed resultaat (diamant) in onze dienstverlening. De gele ovaaltjes zijn de teams. De (gestreepte) lijnen in het plaatje symboliseren de open houding en het samenspel dat tussen de teams noodzakelijk is.

Organogram Tiel
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Tiel

Tiel en gemeenschappelijke regelingen

De volgende gemeentelijke taken zijn overgeplaatst naar een zogenaamde regionale gemeenschappelijke regeling.

Gemeenschappelijke regelingen
Taak Organisatie
Advisering en uitvoering op het gebied van personeelszaken, financiën, automatisering en documentaire informatie voorziening Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Verstrekken van bijstandsuitkeringen (met uitzondering bijzondere bijstand) en begeleiden naar werk (=uitvoering van alle taakonderdelen van de Participatiewet) Werkzaak Rivierenland
Uitvoering milieutaken: vergunningverlening – toezicht – handhaving en klachtbehandeling ODR
Inzameling huishoudelijk afval, beheer openbare ruimte, toezicht en handhaving Avri
Brandweer Veiligheidsregio Gelderland-Zuid