Organiseren activiteiten Corona

Veel inwoners ondervinden nog steeds gevolgen van de coronacrisis. Om hen een steuntje in de rug te geven, stelt de gemeente een subsidie beschikbaar voor kleinschalige activiteiten die bijdragen aan het samenbrengen van inwoners. Heeft u een goed idee gericht op ontmoeting en verbinding? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage tussen de €100 en €1250 voor uw initiatief.

In totaal is er €100.000,- beschikbaar voor alle aanvragen. We stellen deze beschikbaar in twee fases waarbij er in elke fase € 50.000 beschikbaar is. Zo kunt u ook met een gerust hart uw activiteit wat later in het jaar plannen.

De subsidieregeling is bedoeld voor alle vrijwilligersorganisaties die een activiteit willen organiseren die bijdraagt aan het samenbrengen van inwoners. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen, wijkcomités, straatfeestorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties in de gemeente Tiel.

Er zijn een aantal spelregels om voor subsidie in aanmerking te komen.

 • De organisatie is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.
 • De activiteit is gericht op de inwoners van Tiel en heeft geen winstoogmerk.
 • De activiteit moet worden uitgevoerd in het jaar 2022 indien en voor zover de coronamaatregelen dit toelaten.
 • De aanvrager is bereid om nadere informatie te verstrekken over de activiteit of om een toelichting te geven over het project.
 • De aanvrager stuurt na afloop van de activiteit een foto naar de gemeente Tiel en vermeldt in de communicatie rondom de activiteit de ondersteuning van de gemeente Tiel.

De gemeente stelt de subsidie beschikbaar afhankelijk van het aantal mensen die deelnemen aan de activiteit. Dit aantal mag worden ingeschat en zal redelijk moeten worden onderbouwd in de aanvraag van de subsidie.

 • € 100 voor een activiteit met minder dan 50 deelnemers.
 • € 250 voor een activiteit met meer dan 50 deelnemers.
 • € 500 voor een activiteit met meer dan 100 deelnemers.
 • € 1250 voor een activiteit met meer dan 250 deelnemers.

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, totdat het beschikbare bedrag is bereikt of tot en met 1 December 2022. 

U kunt de subsidie eenvoudig aanvragen door het online aanvraagformulier in te vullen. U moet daarbij de volgende gegevens meesturen:

 • een korte toelichting waarin u:
  • de activiteit(en) beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en;
  • hoeveel deelnemers u aan de activiteit verwacht.

Als u als rechtspersoon een subsidieaanvraag indient, dan moet u ook het registratienummer bij de Kamer van Koophandel opgeven. Heeft u geen Kamer van Koophandel-nummer? Geef dan uw BSN op.

Subsidie kan worden verleend voor activiteiten die plaatsvinden tot en met 1 december.

Wil je zeker weten dat jouw subsidieaanvraag op tijd behandeld is, zodat je je activiteit kunt uitvoeren? Vraag dan de subsidie vóór 1 december aan!

Vragen?

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Of wilt u weten welke andere ondersteuningsmogelijkheden er nog meer zijn? Stuur dan een e-mail naar subsidies@tiel.nl.

Een goede tip: samen bereik je meer

Elke organisatie mag maar één keer subsidie aanvragen. Voor één activiteit kunnen wel meerdere organisaties een bedrag aanvragen. Er wordt daarom aangeraden om bij de organisatie van activiteiten zoveel mogelijk met andere vrijwilligersorganisaties samen te werken. Mogelijk dat dan ook het aantal deelnemers aan de activiteit groter wordt, waardoor er ook meer subsidie mogelijk is (steeds max € 1250).