Paraplubestemmingsplan Parkeren

Publicatiedatum: 
20 dec 2018
In het paraplubestemmingsplan Parkeren zijn de parkeernormen verankerd. Deze parkeernormen waren via de Tielse bouwverordening geregeld, en moeten nu vanwege een wetswijziging via een bestemmingsplan worden geregeld. Aan de parkeernormen zelf verandert met dit bestemmingsplan niets.

Aanleiding

In 2014 zijn de Woningwet en het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Het openemen van een verwijzing naar stedenbouwkundige bepalen uit de bouwverordening, waaronder parkeernomen is niet meer mogelijk. Parkeernormen moeten in bestemmingsplannen verankerd worden, hetgeen in de bestemmingsplannen die na die datum zijn vastgesteld ook is gebeurd.

Bestemmingsplannen die voor de wetswijziging van 2014 zijn vastgesteld moeten in 2018 alsnog worden aangepast aan de gewijzigde regelgeving. In die bestemmingsplannen dient een verwijzing te komen naar de meest recente gemeentelijke nota met parkeernormen. Dat kan door middel van dit bestemmingsplan.

Procedure

Op 3 juli 2018 heeft het college besloten het ontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 12 juli tot en met 22 augustus 2018 ter visie gelgen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Op 17 oktober 2018 heeft het college het Paraplubestemmingsplan Parkeren vastgesteld. Daarna heeft het plan van 1 november tot en met 12 december 2018 ter inzage gelegen. Na afloop van deze periode is het plan in werking getreden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Indien u een toelichting wilt op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 63 71 67 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen.

Documenten