parkeergarage met allemaal geparkeerde auto's. De pilaren zijn goudkleurig met allemaal huizen erop.

Parkeerders Bleekveld straks naar WLP

26 juni 2024
Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week besloten dat vergunninghouders voor het Bleekveld tijdelijk de mogelijkheid krijgen om in de parkeergarage Westluidense Poort (WLP) of op de terreinen Waalkade en Taluud te parkeren.  Dit in verband met de aanstaande woningbouw op het Bleekveld.  

Let op!

Er kunnen nu nog geen nieuwe vergunningen aangevraagd worden. De ingangsdatum is nog niet bekend. Op het moment dat duidelijk is wanneer er niet meer op het Bleekveld geparkeerd kan worden, krijgen vergunninghouders bericht. De verwachting is dat de bouw hier in het vierde kwartaal van 2024 begint. 

De regeling is tijdelijk en geldt tot het nieuwe parkeerbeleid ingaat. Aan dat beleid wordt nu nog gewerkt. Omdat de parkeergarage ook voor andere doelgroepen gebruikt wordt, is er een vergunningplafond. Dit houdt in dat er een beperkt aantal vergunningen wordt verleend voor de WLP en dat we daarna met een wachtlijst moeten gaan werken.