Participatieplatform westelijke ontsluitingsweg tussen Tiel en de A15

23 sep 2022
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid voor een nieuwe weg of verbetering van de bestaande weg tussen Tiel-West en de A15.

Bij dat onderzoek maakt de gemeente graag gebruik van de gebiedskennis van inwoners, ondernemers en andere partijen. Om daar zicht op te krijgen kan iedereen van 22 september tot 6 oktober opmerkingen achterlaten op het participatieplatform: https://ontsluitingtiel.movares.net/.

Op het platform staan de vijf alternatieve tracés die uit eerder onderzoek naar voren zijn gekomen. Advies- en ingenieursbureau Movares voert het onderzoek uit. Op een interactieve kaart kan iedereen tot 6 oktober opmerkingen plaatsen bij die tracés. Ook is het mogelijk om via een contactformulier gedurende het hele traject op het platform opmerkingen te delen of vragen te stellen. Daarnaast staat er ook informatie over het onderzoek op het platform.

Meer informatie leest u op de project pagina Westelijke ontsluitingsweg.