Plannen voor ontwikkeling Veilingterrein en nieuwe woonbuurt aan de Teisterbantlaan zijn klaar

13 jul 2022
De plannen voor de bouw van 415 koop- en huurwoningen op het Veilingterrein en de nieuwe woonbuurt aan de Teisterbantlaan zijn goedgekeurd. Binnenkort start de officiële inspraakprocedure.

Druk bezochte inloopavond

Bij de ontwikkeling van deze plannen zijn omwonenden en andere belangstellenden het afgelopen jaar op verschillende manieren betrokken. Dinsdagavond 5 juli ontmoetten de gemeente en haar partners geïnteresseerde inwoners en omwonenden elkaar weer tijdens een inloopavond op het Veilingterrein. Het werd een druk bezochte bijeenkomst waar de bezoekers zich lieten informeren over de stand van zaken en de vervolgstappen. Met een hapje, drankje en Betuwe kersen werd er stilgestaan bij deze mijlpaal in de ontwikkeling van de beide groene woonbuurten. Als alles volgens plan verloopt start de bouw eind 2024.

Officiële inspraakprocedure

In augustus start de officiële inspraakprocedure voor de ontwerp bestemmingsplannen Veilingterrein en Teisterbantlaan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan. Van 3 augustus tot 14 september liggen de plannen ter inzage. Omwonenden en andere geïnteresseerden hebben dan de gelegenheid om zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen.

Meer informatie

Op de websites www.tiel.nl/veilingterrein en www.tiel.nl/teisterbantlaan leest u alles over de plannen van deze twee nieuwe groene woningbouwlocaties. Ook vindt u er vanaf 3 augustus de link naar de ontwerp bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan.