Plannen voor sociaal cultureel centrum met moskee Tiel-West

9 apr 2019
Het college heeft ingestemd met de verkoop van het schoolgebouw in de Maurikstraat aan de El Hassani moskee. El Hassani moskee wil hier een sociaal cultureel centrum met een moskee bouwen. Dit komt in de plaats van de moskee aan de Tielerwaardlaan. De verkoop is pas definitief als het bestemmingsplan aangepast is.

Al meer dan 30 jaar staat de El Hassani moskee aan de Tielerwaardlaan in Tiel-West. Deze moskee heeft alleen ruimte voor gebedsdiensten. Het bestuur wil graag meer activiteiten aanbieden. Daarom heeft het bestuur plannen voor de bouw van een sociaal cultureel centrum met moskee aan de Maurikstraat. Bezoekers van het gebouw kunnen straks op eigen terrein parkeren. Hierdoor ontstaat er geen parkeeroverlast in de buurt. De buurt kan ook gebruik maken van het sociaal cultureel centrum. Er komen geen twee moskee├źn.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 16 april is er een eerste inloopbijeenkomst voor de buurtbewoners. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Zij kunnen in gesprek met het bestuur van de moskee en medewerkers van de gemeente. De inloopbijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur in het oude schoolgebouw aan de Maurikstraat 1. Binnenlopen kan op elk gewenst moment.

Aanpassing bestemmingsplan

Bezoekers van het sociaal cultureel centrum en de moskee moeten op het terrein parkeren. Dat kan alleen als het nieuwe gebouw hoger wordt dan het gebouw dat er nu staat. Om een hoger gebouw te kunnen en mogen bouwen is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Geen ontwerp

Er is nog geen tekening gemaakt voor het nieuwe gebouw. Daar gaat het bestuur van de El Hassani moskee na de inloopbijeenkomst mee aan de slag. Als een eerste ontwerp klaar is, organiseren gemeente en bestuur moskee een volgende bijeenkomst.

Leegstandsbeheer

Het schoolgebouw is al enige tijd niet meer in gebruik als school. Op dit moment wordt het gebouw bewoond in het kader van leegstandsbeheer.