Planning

De planning voor het project 'Westelijke uitvalsweg' ziet er als volgt uit.

2021: Start haalbaarheidsstudie met Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in het onderzoeken van de haalbaarheid van de westelijke uitvalsweg is de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. U kunt deze notitie bekijken via onderstaande knop.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (PDF, 1.84 MB)

In deze notitie leest u wat we gaan onderzoeken. Beschreven is dat de oplossing ligt in het verbeteren van de verbinding tussen de bebouwde kom van Tiel (Passewaaij) en de aansluiting Wadenoijen en/of Est (afrit 31 en/of 30) op de A15. Dit kan door een nieuwe weg aan te leggen. Hiervoor staan er drie alternatieven in deze notitie. Ook onderzoeken we of het mogelijk is om de provinciale weg N834 (langs Mc Donalds en Tuinwereld) te verbeteren, waardoor een nieuwe weg misschien niet nodig is. 

Heeft u een reactie op de opzet van het onderzoek? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een bepaald onderwerp (aanvullend) niet mag worden vergeten in het verdere onderzoek? Dan kunt u een zienswijze indienen. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage tot 18 augustus 2021:
•    Digitaal (PDF, 1.84 MB)
•    Op papier: bij de balie in het stadhuis, Achterweg 2. 

Voor 18 augustus 2021 kunt u uw zienswijze indienen op de volgende manieren:
•    Per e-mail: gericht aan Osman Sancak, osancak@tiel.nl
•    Per brief: aan B&W, Postbus 6325, 4000 HH Tiel, o.v.v. ‘zienswijze NRD Westelijke Ontsluiting Tiel’

2022: Haalbaarheidsstudie – vaststellen Milieu Effectrapportage

De volgende stap is het maken van een Milieu Effect Rapportage (MER). In een MER werken we de verschillende alternatieven voor de nieuwe weg verder uit. Daarbij kijken we naar de effecten op de omgeving, zoals woningen, geluid, verkeer, cultuurhistorie en meer. Ook beoordelen we de mogelijkheden om deze nieuwe weg in te richten als 60 km of 80 km weg. Daarnaast onderzoeken we hoe we de westelijke uitvalsweg het beste kunnen aansluiten op de A15 bij Wadenoijen en/of Est.  

In deze fase betrekken we omwonenden en andere belanghebbenden nauw bij het proces. Dat doen we onder andere met zogenaamde adviestafels. Met deze adviestafels bieden we alle belanghebbenden de mogelijkheid om mee te denken. 

De volgende stappen

 

  • 2023: besluit haalbaarheid en voorkeursvariant

  • Vanaf 2023: opstellen en vaststellen omgevingsplan en beslissing over investering

  • Na 2030: start aanleg nieuwe weg

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Osman Sancak, projectleider, telefoon 0344 - 637 335, e-mail osancak@tiel.nl