Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Wat is het?

  De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

  • geboorteakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • overlijdensakte

  U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

  Afschrift of uittreksel

  Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

  Een uittreksel aanvragen

  U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

  • Voor uzelf.
  • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar.
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

  Internationaal uittreksel

  Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

  Iemand anders machtigen

  Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

  • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
  • de naam van de gemachtigde;
  • uw handtekening;
  • de handtekening van de gemachtigde.
 • Wat moet ik meenemen?

  Een akte of afschrift kunt u op drie manieren aanvragen:

  • Digitaal
   De verschillende afschriften en uittreksels kunt u digitaal aanvragen. Het uittreksel wordt dan zo spoedig mogelijk per post toegestuurd.
  • Stadhuis
   Voor het aanvragen van een uittreksel of verklaring kunt u zelf langskomen met een geldig legitimatiebewijs.
  • Vraagt u het uittreksel of de verklaring voor iemand anders aan? Dan heeft u een schriftelijke machtiging en een origineel legitimatiebewijs van uzelf en de aanvrager nodig. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier (pdf, 41 kB).
  • Schriftelijk
   U kunt een uittreksel of verklaring ook schriftelijk aanvragen. Dit kan per brief of door gebruik te maken van het aanvraagformulier (pdf, 40 kB).

  Let op: Een afschrift van de akte is alleen aan te vragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaats gevonden.

 • Wat kost het?

  Een afschrift of uittreksel van een akte kost  € 13,20.

 • Hoe lang duurt het?

  • Als u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Als u het afschrift of uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.

Pagina opties