Nederlanderschap, optie/naturalisatie

 • Wat is het?

  De Nederlandse nationaliteit kan van rechtswege worden verkregen. Als dat niet het geval is, dan kunt u het Nederlanderschap verkrijgen door optie of naturalisatie.

  Optie

  Opteren houdt in dat de Nederlandse nationaliteit wordt verkregen door het ontvangen van een optiebevestiging. De voorwaarden voor optie kunt u bij Burgerzaken vragen. Het aanvragen van een optiebevestiging doet u bij Burgerzaken

  Naturalisatie

  De algemene voorwaarden voor naturalisatie zijn:

  • meerderjarig zijn ( een eigen verzoek);
  • 5 jaar geldig verblijf in Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba. Er zijn uitzonderingen mogelijk;
  • geen bedenkingen tegen verblijf voor onbepaalde duur;
  • ingeburgerd zijn in de Nederlandse samenleving.

 • Hoe werkt het?

  Voordat u optie of naturalisatie aanvraagt, is het verstandig informatie te vragen bij Burgerzaken. U krijgt dan te horen wat u allemaal nodig heeft. Publiekszaken werkt uitsluitend op afspraak. Van maandag tot en met vrijdag en op donderdagavond. Een afspraak kunt u telefonisch maken via telefoonnummer (0344) 63 71 11 van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.

  Weigering

  Voldoet men aan alle voorwaarden, dan kan een optieverzoek of een naturalisatieverzoek toch nog worden geweigerd. Dit kan het geval zijn als:

  • op grond van de Vreemdelingenwet de verblijfstitel kan worden ingetrokken;
  • de verzoeker een misdrijf heeft gepleegd en de strafzaak niet is beëindigd;
  • tegen de verzoeker een strafzaak wegens een misdrijf open staat;
  • de verzoeker zich in een proeftijd bevindt;
  • er sprake is van een strafvonnis dat nog niet onherroepelijk is geworden;
  • er nog geen 4 jaren verstreken zijn na het onherroepelijk worden of na het ondergaan van een straf.
 • Wat moet ik meenemen?

  • geldige verblijfsvergunning van alle personen die Nederlander willen worden;
  • geldig paspoort van alle personen die Nederlander willen worden;
  • diploma's van bijvoorbeeld inburgering, staatsexamen, opleiding in Nederland.
 • Wat kost het?

  Naturalisatie kost € 866,- per persoon.
  Als naturalisatie door een echtpaar of geregistreerde partners gelijktijdig wordt aangevraagd zijn de kosten € 1105,- euro.
  Mede naturalisatie minderjarige kinderen kost  € 128,- per kind.
  Voor een enkele optie: € 184,-
  Voor een gemeenschappelijke optie: € 314,-
  Voor een mede opterende minderjarige: € 21,-

  In geval van een weigering worden geen kosten terug betaald.

Pagina opties