Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Voor normaal onderhoud aan uw woning is geen omgevingsvergunning nodig. U schildert de kozijnen, u vervangt een ruit of het voegwerk. Allemaal activiteiten die uw woning in stand houden. Maar verandert u iets aan uw woning, waardoor het een andere uitstraling of indeling krijgt, of de ruimten een andere functie krijgen, dan is er sprake van verbouwen. Voegt u een dakkapel, serre of garage toe, dan spreken we over bouwen. In een aantal gevallen is zowel bouwen als verbouwen vergunningvrij.

  Heeft u vragen over de bouw of de verbouw of andere werkzaamheden die u uit wilt voeren? En wilt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Neem dan contact op met het Omgevingsloket van de gemeente Tiel op telefoonnummer (0344) 63 71 67. Zij helpen u graag met uw vragen en kunnen u adviseren. U kunt uw vragen ook mailen naar omgevingsloket@tiel.nl.

  Via de vergunningencheck op Omgevingsloket online kunt u zelf nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Online aanvragen Mail het omgevingsloket

 • Wat moet ik doen?

  • Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag direct online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD.

  Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging.

  Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.

  U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Conceptaanvraag (vooroverleg)

  De gemeente kan u de vergunning weigeren of uw aanvraag helemaal niet in behandeling nemen. Wilt u dit voorkomen? Dan is het handig om een conceptaanvraag of zogenaamd vooroverleg in te dienen.

  U heeft als voordeel dat er geen beslistermijnen lopen,  zodat u de tijd heeft om de aanvraag aan te vullen of  te wijzigen. De conceptaanvraag wordt getoetst door het cluster vergunningen, waarna u schriftelijk de uitslag krijgt. Afhankelijk daarvan kunt u de conceptaanvraag doorzetten naar een definitieve aanvraag om omgevingsvergunning.  

  Deze conceptaanvraag levert u aan met bouwkundige tekeningen via www.omgevingsloket.nl met de knop boven in de groene kantlijn “contact bevoegd gezag”. Vervolgens gaat u verder met het openstellen van het vooroverleg door op de button “Aanvraag/melding openstellen” te klikken. Klik niet op "indienen", want daarmee dient u uw aanvraag definitief in bij het bevoegd gezag.

  U kunt ook het aanvraagformulier vooroverleg (pdf, 154 kB) invullen en mailen naar omgevingsloket@tiel.nl.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

  Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een berekening of bouwtekening;
  • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
  • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
  • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
  • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
  • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

  Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

 • Wat kost het?

  De legeskosten kunt u zelf berekenen.

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
 • Aanvullende informatie

  Wat kan het omgevingsloket voor mij betekenen?

  In het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente bevindt zich het omgevingsloket. Hier kunt u met al uw vragen over de omgevingsvergunning terecht. Heeft u thuis geen internet en kunt u geen beroep doen op familie of kennissen? Bij het loket helpen we u graag met het invullen van de vergunningcheck en eventueel van de aanvraag. Vult u het aanvraagformulier toch liever thuis in? Geen probleem! Dan krijgt u het aanvraagformulier gewoon mee naar huis. U kunt het ingevulde formulier daarna weer indienen bij het omgevingsloket.

  Openingstijden

  Om u beter van dienst te zijn werkt het Omgevingsloket uitsluitend op afspraak tussen 10.00 en 12.30 uur. U kunt hen telefonisch bereiken of een afspraak maken tussen 8.30 en 12.30: (0344) 63 71 67 of per e-mail via: omgevingsloket@tiel.nl. Ook is het mogelijk om via het e-mailadres uw vragen te stellen.

Pagina opties