Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Wat is het?

  De gemeente Tiel houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen

  Online aanvragen

 • Wat moet ik doen?

  Een uittreksel uit de BRP kunt u op drie manieren aanvragen

  • Digitaal
   U kunt het uittreksel digitaal aanvragen, dan wordt het zo spoedig mogelijk per post toegestuurd.
  • Stadhuis
   Voor het aanvragen van een uittreksel kunt u zelf langskomen met een geldig legitimatiebewijs.
  • Vraagt u het uittreksel voor iemand anders aan? Dan heeft u een schriftelijke machtiging (pdf, 41 kB) en een origineel legitimatiebewijs van uzelf en de aanvrager nodig. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier (dsp, 41 kB).
  • Schriftelijk
   U kunt een uittreksel ook schriftelijk aanvragen. Dit kan per brief of door gebruik te maken van het aanvraagformulier (pdf, 41 kB).

  Doel

  Het is van belang om aan te geven waar u het uittreksel voor nodig heeft. Op basis van die informatie zorgen medewerkers van de gemeente dat de juiste gegevens op het uittreksel komen te staan.

  Internationaal

  Heeft u het uittreksel of de verklaring nodig voor het buitenland, dan kan een internationale versie worden gemaakt. Deze is dan meertalig.

 • Wat kost het?

  Een uittreksel BRP kost € 10,60.

 • Hoe lang duurt het?

  • Vraagt u het uittreksel persoonlijk bij de balie aan? Dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan stuurt de gemeente het uittreksel per post toe.
 • Aanvullende informatie

  Gegevens BRP

  Het is van belang dat uw gegevens in de BRP juist en volledig zijn. Het uittreksel is niet geldig als de gegevens die erop vermeld staan niet meer kloppen. Twijfelt u? Neem dan contact op met de gemeente, telefoon (0344) 63 71 11.

Pagina opties