Praat mee over de communicatie van Avri

10 mrt 2021
Regio Rivierenland is een leefomgeving van ons allemaal, waar we iedere dag gebruik van maken. Samen zorgen we ervoor dat dit prachtige gebied rond de rivieren schoon en prettig is om in te wonen. Als maatschappelijke dienstverlener kan Avri niet zonder de inwoners. Avri wil graag haar communicatie verbeteren, wat ze uitstralen en hoe anderen Avri graag zien. Avri hoort graag wat de inwoners van Rivierenland, dus ook de inwoners van Tiel en de dorpen, daarin belangrijk vinden.

Wilt u de online vragenlijst invullen?

Met deze vragenlijst geeft u aan welke eigenschappen u het beste vindt passen bij hoe Avri zou moeten zijn: het gewenste toekomstbeeld. Er is geen goed of fout; het gaat om uw mening. De beantwoording van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De antwoorden worden anoniem gemaakt.

Als er woorden in de vragenlijst staan die u niet herkent of onduidelijk vindt, dan kunt u er van uit gaan dat dit niet de woorden zijn die u aanspreken. In dat geval kunt u kiezen voor andere woorden.

We verzoeken u de vragenlijst uiterlijk 16 maart 2021 in te vullen. Ga hiervoor naar: https://www.brandpositioner.nl/avri-inwoners/ .

Neemt u deel aan de groepsbijeenkomsten?

We gaan graag met inwoners in gesprek over de uitkomsten van de vragenlijst en om uw mening te vragen over het gewenste toekomstbeeld van Avri. Hiervoor organiseren we groepsbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden begeleid door een extern onderzoeksbureau.

Vanwege corona houden we de bijeenkomsten digitaal (MS Teams). Omdat we echt met u in gesprek gaan, moeten we helaas het aantal bijeenkomsten en de groepsgrootte beperken (maximaal 8 inwoners per bijeenkomst). We organiseren in totaal vier bijeenkomsten op:

  • Dinsdag 23 maart, 17.00 -18.30 uur
  • Dinsdag 23 maart, 19.30 -21.00 uur
  • Woensdag 24 maart, 17.00 -18.30 uur
  • Woensdag 24 maart, 19.30 -21.00 uur

U kunt zelf kiezen aan welke bijeenkomst u wenst deel te nemen (niet meer dan 1 bijeenkomst per inwoner). We hanteren daarin het principe ‘vol is vol’. Voor deelname is het belangrijk dat u toegang tot Microsoft Teams heeft.

Aanmelden
Voor onze voorbereiding is het van belang te weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Wilt u zich daarom uiterlijk 16 maart 2021 inschrijven? Inschrijven kan digitaal via de datumprikker: https://datumprikker.nl/p5x4xr8qi2e7uvqa.