Presidium

Agenda vergaderingen

Het presidium bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en maakt de concept-agenda.  Meestal vergadert het presidium de eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur.

De vergadering van het presidium is openbaar. U kunt de agenda's en verslagen van het presidium bekijken.

Het presidium bereidt ook ook andere werkzaamheden van de raad voor. En is aanspreekpunt van de griffier. Ook is het presidium eerste opdrachtgever van de griffier ten aanzien van de organisatie en werkzaamheden van de griffie.