Processen-verbaal Waterschap

Op elk stembureau wordt een proces-verbaal gemaakt met de uitslag. Hierin staat onder meer hoeveel stemmen er op het stembureau zijn uitgebracht en ook het aantal stemmen per kandidaat.

Processen-verbaal Waterschap 2023 per stembureau

 

Een fout bij de Waterschapsverkiezingen melden

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau in Tiel.

Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van Waterschap Rivierenland moet de melding op dinsdag 21 maart 2023, 13.30 uur ontvangen zijn.