Werkzaamheden Provincialeweg

Provincialeweg weer open, maar nog niet af

24 augustus 2023
Nieuws

De Provincialeweg tussen de Rivierenlandlaan en de Waardenburglaan in Tiel is weer open voor het verkeer. De werkzaamheden die hier de afgelopen weken zijn uitgevoerd zijn echter nog niet voltooid. Dit gaat tijdens de herfstvakantie gebeuren.

Dit deel van de Provincialeweg N834 wordt opnieuw ingericht om de weg veiliger te maken en beter aan te sluiten op de andere wegen in de bebouwde kom. De maximum snelheid wordt verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur. Er wordt een middenberm aangebracht om de rijbanen beter te scheiden en er komt een betere fietsoversteek bij de Verlengde Tielseweg.

Tegenslagen

De afgelopen weken is hier hard aan gewerkt, onder meer de fietspaden zijn klaar. Maar het project heeft te kampen met tegenslagen. Door leveringsproblemen, slechte weersomstandigheden in de eerste weken van het project en extra werk aan de ondergrond, is de deklaag op de weg nog niet aangebracht. Omdat het gemotoriseerde verkeer nu over gefreesd asfalt rijdt, is de maximum snelheid tijdelijk verlaagd naar 30 kilometer per uur.

Om het dagelijks verkeer zo min mogelijk te belasten vinden de werkzaamheden in de vakantie plaats. Het werk wordt in de week van 16 oktober -tijdens de herfstvakantie- afgemaakt. Dan wordt er weer een omleidingsroute ingesteld via de  J.M. den Uyllaan.