Provincialeweg weer open, maar nog niet af

31 augustus 2023
Nieuws

Dit deel van de Provincialeweg N834 wordt opnieuw ingericht. Dit is om de weg veiliger te maken en beter aan te sluiten op de andere wegen in de bebouwde kom. De maximum snelheid wordt lager, van 70 naar 50 kilometer per uur. Er komt een middenberm om de rijbanen beter te scheiden. En er komt een betere fietsoversteek bij de Verlengde Tielseweg.

Tegenslagen

De afgelopen weken is hier hard aan gewerkt, onder meer de fietspaden zijn klaar. Maar het project heeft te kampen met tegenslagen. Door leveringsproblemen en slechte weersomstandigheden in de eerste weken van het project. En door extra werk aan de ondergrond is de deklaag op de weg nog niet aangebracht. Het gemotoriseerde verkeer moet nu over gefreesd asfalt rijden. Daarom is de maximum snelheid tijdelijk lager en 30 kilometer per uur.

Om het verkeer zo min mogelijk last te bezorgen, zijn de werkzaamheden in de vakantie. Het werk wordt in de week van 16 oktober (tijdens de herfstvakantie) afgemaakt. Dan komt er weer een omleidingsroute via de J.M. den Uyllaan.