Rectificatie aangevraagde omgevingsvergunning: Ophemertsestraat 8 Wadenoijen, huisvesten arbeidsmigranten

3 sep 2019
Rectificatie aangevraagde omgevingsvergunning: Op 28 augustus hebben wij een aangevraagde omgevingsvergunning met een typefout in het adres gepubliceerd. De juiste is: Ophemertsestraat 8 Wadenoijen (afwijken bestemmingsplan) huisvesten arbeidsmigranten (ontvangstdatum: 20-8-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.