Rectificatie kennisgeving aangevraagde omgevingsvergunning Merchant 5 te Tiel

17 jan 2019
Abusievelijk is op 9 januari 2019 de bekendmaking “Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het oprichten van een nieuw distributiecentrum, een uitrit aanleggen en een perceelafscheiding plaatsen, Tiel, Merchant 5, in Tiel” gepubliceerd. Deze kennisgeving moet als niet gepubliceerd worden beschouwd omdat de procedure reeds lopende is.