Uittreksel of akte

In de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens geregistreerd van iedereen die binnen de gemeente woont. Dit zijn adresgegevens, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Uit de BRP of de burgerlijke stand kunnen verschillende uittreksels en verklaringen worden verstrekt.

Gegevens BRP

Het is van belang dat uw gegevens in de BRP juist en volledig zijn. Het uittreksel is niet geldig als de gegevens die erop vermeld staan niet meer kloppen. Twijfelt u? Neem dan contact op met de gemeente, telefoon (0344) 63 71 11

Soorten uittreksels en afschriften

 • Uittreksel BRP
 • Afschrift van de geboorteakte
 • Afschrift van de akte van huwelijk of echtscheiding
 • Afschrift van de overlijdensakte
 • Bewijs van Nederlanderschap
 • Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vita)

Let op: een afschrift van de geboorteakte wordt vaak verward met een uittreksel BRP

Aanvragen

Een Bewijs van in leven zijn, kunt u alleen aanvragen op het stadhuis. De andere uittreksels en verklaringen kunt u op 3 manieren aanvragen:

 • Digitaal
  De verschillende uittreksels en verklaringen kunt u ook digitaal aanvragen. Dat kan door op aanvragen te klikken en het desbetreffende formulier in te vullen. Het uittreksel wordt dan zo spoedig mogelijk per post toegestuurd.
 • Stadhuis
  U kunt vrij binnen lopen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 en op donderdagavond tot 20.00 uur bij de servicebalie in het Stadhuis. U kunt u aanmelden via de zuil in de hal (‘nummer trekken’).
 • Vraagt u het uittreksel of de verklaring voor iemand anders aan? Dan heeft u een schriftelijke machtiging en een origineel legitimatiebewijs van uzelf en de aanvrager nodig. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier.
 • Schriftelijk
  U kunt een uittreksel of verklaring ook schriftelijk aanvragen. Dit kan per brief of door gebruik te maken van één van de aanvraagformulieren, die u kunt downloaden.

Let op: Een afschrift van de akte is alleen aan te vragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaats gevonden.

Doel

Het is van belang om aan te geven waar u het uittreksel voor nodig heeft. Op basis van die informatie zorgen medewerkers van de gemeente dat de juiste gegevens op het uittreksel komen te staan.

Internationaal

Heeft u het uittreksel of de verklaring nodig voor het buitenland, dan kan een internationale versie worden gemaakt. Deze is dan meertalig.

Tarieven 2017

Omschrijving Prijs
Uittreksel BRP € 10,60
Afschrift akte € 12,90
Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vita) € 7,80
Bewijs Nederlanderschap € 10,60

Is een uittreksel nodig voor een pensioenfonds, dan is de verstrekking ervan gratis. Hiervoor moet wel een schriftelijk bewijs van het pensioenfonds worden getoond.

Gemeente Tiel

De gemeente Tiel werkt op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen. Digitaal kunt u voor een aantal producten ook een afspraak maken via www.tiel.nl/afspraken.

Bezoekadres

Achterweg 2, 4001 MV Tiel
Postbus 6325, 4000 HH Tiel

Openingstijden

Routebeschrijving

Telefonisch contact

(0344) 63 71 11

FairtradeTiel