Verhuizen en emigratie

Een verhuizing of vertrek naar het buitenland (emigratie) geeft u door aan de gemeente.

U doet aangifte in de volgende gevallen:

 • wanneer u verhuist binnen de gemeente Tiel;
 • wanneer u vanuit een andere gemeente in de gemeente Tiel komt wonen;
 • wanneer u naar het buitenland vertrekt en in een tijdvak van 1 jaar tenminste 8 maanden in het buitenland zult verblijven;
 • uitschrijven is niet nodig.

Geef de verhuizing binnen Nederland uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent door. Maximaal 1 maand van tevoren mag ook. Te laat doorgeven kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning.

Bijzonderheden

Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht aangifte te doen bij een verhuizing. Ouders, voogden of verzorgers moeten dit voor minderjarigen doen. Hierop geldt een uitzondering: 16- en 17 jarigen kunnen zelf aangifte doen.

 • Echtgenoten/geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen.
 • Ouders en meerderjarige kinderen, die op hetzelfde adres wonen, kunnen ook voor elkaar aangifte doen.
 • In andere gevallen kan een meerderjarige worden gemachtigd om de aangifte te doen.
 • In geval van verblijf in een instelling voor gezondheidszorg is het hoofd van de instelling bevoegd om aangifte te doen.
 • Vertrekt u naar het buitenland, maar gaan niet alle bewoners op het huidige adres mee? Dan komen alle bewoners, ook de minderjarigen, die vertrekken naar het buitenland persoonlijk op afspraak naar de balie van het stadhuis om zelf vertrekaangifte te doen.

Meebrengen / meesturen

Verhuizingen binnen de gemeente Tiel of als u vanuit een andere gemeente in gemeente Tiel komt wonen, dan kunt u dit op 2 manieren aangeven:

In alle gevallen dient u een (kopie van een) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner en een kopie van het huur- of koopcontract te laten zien of mee te sturen.

Openingstijden

Voor het doorgeven van uw verhuizing kunt u vrij binnen lopen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 en op donderdagavond  tot 20.00 uur bij de servicebalie in het Stadhuis. U kunt u aanmelden via de zuil in de hal (‘nummer trekken’).

Vertrek naar het buitenland

Bij emigratie doet u uiterlijk 5 dagen vóór vertrek aangifte van uw verhuizing.

De aangifte van vertrek naar het buitenland kunt u op 2 manieren doen:

 • via het invullen van het formulier aangifte van vertrek naar het buitenland bij de gemeente;
 • het formulier aangifte van vertrek naar het buitenland downloaden. U print dit formulier uit, vult het in en stuurt het op naar de gemeente. In beide gevallen moet u een (kopie van een) identiteitsbewijs laten zien aan of meesturen naar de gemeente Tiel.

Let op: Wanneer niet alle bewoners op het huidige adres naar het buitenland vertrekken, dan doen alle personen die meegaan, ook de minderjarige, zelf op afspraak bij Publiekszaken vertrekaangifte.

Afspraak maken

Voor het doorgeven van uw emigratie maakt u een afspraak. U kunt terecht van maandag tot en met vrijdag en op donderdagavond. Een afspraak kunt u digitaal maken via www.tiel.nl/afspraken. Dit kan ook telefonisch via telefoonnummer (0344) 63 71 11 van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.

Gemeente Tiel

De gemeente Tiel werkt op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen. Digitaal kunt u voor een aantal producten ook een afspraak maken via www.tiel.nl/afspraken.

Bezoekadres

Achterweg 2, 4001 MV Tiel
Postbus 6325, 4000 HH Tiel

Openingstijden

Routebeschrijving

Telefonisch contact

(0344) 63 71 11

FairtradeTiel