Privacy

Hoe gaat de gemeente Tiel om met uw persoonsgegevens die u op de website achterlaat.

Privacy statement

Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een 'geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Dat betekent, dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Als u op de website reageert, wordt uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw adres en telefoonnummer verwerkt. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw reactie te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het bereiken van het doel waar ze voor gevraagd zijn.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden waarvoor u die zelf actief heeft achtergelaten. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

De 'Cookiewet'

Op 5 juni 2012 is in Nederland de Telecommunicatiewet in werking getreden. Deze wet spreekt zich ook uit over cookies en wordt daarom ook wel de Cookiewet genoemd. Op 11 maart 2015 is de Telecommunicatiewet aangepast. Websites hebben nu geen toestemming meer nodig voor het plaatsen van analytische cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij de gebruikersvriendelijkheid van deze website vergroten.

Geen toestemming van bezoekers nodig voor analytische cookies

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken.
Onze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. De cookies worden anoniem verzameld en niet gedeeld met derden. Ook hebben de cookies geen negatieve gevolgen voor uw privacy.

Verwijderen cookies

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van overheidorganisaties. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en wordt ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Gemeente Tiel

De gemeente Tiel werkt op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen. Digitaal kunt u voor een aantal producten ook een afspraak maken via www.tiel.nl/afspraken.

Bezoekadres

Achterweg 2, 4001 MV Tiel
Postbus 6325, 4000 HH Tiel

Openingstijden

Routebeschrijving

Telefonisch contact

(0344) 63 71 11

FairtradeTiel