Restgroen, openbaar groen kopen of huren

Restgroen is openbaar groen dat de gemeente wil verkopen of verhuren. Als u wilt weten of u restgroen van de gemeente kunt kopen of huren kunt u contact met ons opnemen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bent eigenaar of huurder van de woning of het bedrijf waaraan de groenstrook grenst
  • De groenstrook is geen onderdeel van de hoofdgroenstructuur van de gemeente (zoals buurt- of wijkgroen, groen langs wijkontsluitingswegen of boomstructuur)

Als u een groenstrook wilt kopen of huren, dient u een aanvraag in. U kunt het aanvraagformulier (pdf, 101 kb) downloaden. Uw aanvraag beoordelen we dan op verkoopbaarheid of verhuurbaarheid. Als wij hierover vragen hebben nemen wij contact met u op. Binnen 12 weken hebben we dit beoordeeld. Als de grond verkocht of verhuurd kan worden sturen wij u een overeenkomst op.

Hoe groter het perceel, hoe lager de prijs per vierkante meter grond. Naast de genoemde tarieven voor koop moet u ook rekening houden met kosten voor de notaris, kadaster en de overdrachtsbelasting.

Tarieven koop restgroen
Grootte perceel Tarief laag per m2 Tarief midden per m2 Tarief hoog per m2
tot en met 25 m2 € 35 € 55 € 80
26 m2 tot en met 50 m2 € 875 + € 25 € 1.375 + € 45 € 2.000 + € 70
51 m2 tot en met 100 m2 € 1.500 + € 15 € 2.500 + € 30 € 3.750 + € 55
Groter dan 100 m2 € 2.250 + € 15 € 4.000 + € 30 € 6.500 + € 55
Tarieven huur restgroen per jaar
Grootte perceel Tarief laag per m2 Tarief midden per m2 Tarief hoog per m2
Tot en met 25 m2 € 55,83 € 86,28 € 126,88
26 m2 tot en met 50 m2 € 55,83 + € 1,52 € 86,28 + € 3,05 € 126,88 + € 4,57

51 m2 tot en met 100 m2

€ 93,89 + € 1,02 € 162,40 + € 1,83 € 241,06 + € 2,74
Groter dan 100 m2 € 144,64 + € 1,02

€ 253,75 + € 1,83

€ 378,09 + € 2,74

 

Als u wilt weten wat u wel en niet mag bouwen op de grond of u heeft nog vragen over restgroen, dan kunt u contact opnemen met het omgevingsloket, telefoon (0344) 637 167 of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl.