Resultaten

Na de inventarisatie en het vastleggen van de ambities is een selectie gemaakt van oevers. Deze selectie is vergeleken met de ambities in de deelgebieden van Tiel. Hieruit blijkt dat in alle gebieden de ambities te realiseren zijn. Voor Tiel-West is de ambitie zelfs al gehaald met de aanwezige oevers.

De maatregelen uit het oeverplan bestaan uit het realiseren van drasbermen, een ondiep laagje water langs de sloot, dat kan droogvallen, plasbermen (een wat dieper laagje water langs de sloot, niet droogvallend) en flauwe oevers (minder steil). De oevers worden dan aantrekkelijker voor verschillende planten en dieren. De begroeiing zal voornamelijk bestaan uit riet en kruiden.