Resultaten bodemonderzoek langs het spoor bij Veilingterrein bekend

06 juni 2023
Nieuws

In de buurt van het spoor bij het Veilingterrein is onderzoek gedaan naar vervuiling in het diepe grondwater aan de noordkant van het spoor bij de Drumptse Parallelweg.

De aangetroffen vervuiling heeft geen gezondheidsrisico voor de bewoners ten noordwesten van het spoor en rondom het Veilingterrein aangezien deze diep in de bodem zit. Daardoor kan het niet aan de oppervlakte komen.

Het gaat om een ontvettingsmiddel dat vroeger veel werd gebruikt in metaalfabrieken zoals de Metawafabriek op het Veilingterrein. Binnenkort wordt de vervuiling  aangepakt.  

De reden van het onderzoek, heeft te maken met de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt op het Veilingterrein: het Veilingkwartier. Voordat de bouw van de nieuwe woonbuurt start, zijn  er allerlei voorbereidende activiteiten. Dit bodemonderzoek is er daar één van.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in opdracht van  de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Veilingterrein. Dat is een samenwerking tussen de gemeente  en projectontwikkelaar BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.