Resultaten inwonersonderzoek over de dienstverlening van de gemeente Tiel

28 juni 2024
Nieuws

In april en mei hebben we een onderzoek gedaan onder onze inwoners. Ruim 700 inwoners vulden de vragenlijst in. Hierdoor weten we nu wat u van onze dienstverlening vindt en wat u graag verbeterd ziet. De resultaten kunt u in het onderzoeksrapportexterne-link-icoon terugvinden.

Waarom dit onderzoek?

De gemeente Tiel wil een excellente dienstverlener worden voor inwoners, ondernemers en partnerorganisaties. Wat we precies onder excellente dienstverlening verstaan en welke verbeteringen we willen doorvoeren, leggen we vast in de ‘Visie op Excellente Dienstverlening’. Om te weten wat u belangrijk vindt in onze dienstverlening, hebben we dit onderzoek gedaan. We hebben ook met verschillende uitvoeringsorganisaties gesproken die namens de gemeente werken. De resultaten van het onderzoek en de opbrengsten van de gesprekken verwerken we in de visie.

Over het onderzoek

In april stuurden we 5000 brieven naar inwoners met de vraag om een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief kregen maar wel mee wilden doen, konden dit via onze website doen. Ruim 700 inwoners vulden de vragenlijst in. Hierdoor hebben we een goed beeld van wat u belangrijk vindt. Tijdens de inwonersbijeenkomst op 27 juni hebben we de resultaten besproken en kregen we nog meer ideeën voor verbeteringen.

Hoe nu verder?

We verwerken de resultaten van het onderzoek en de bijeenkomst in de ‘Visie op Excellente Dienstverlening’. In deze visie leggen we vast welke keuzes we maken om onze dienstverlening te verbeteren. De gemeenteraad beslist hierover in oktober 2024. Daarna gaan we de verbeteringen uitvoeren.