Rioolvervanging en kwaliteitsverbetering binnenstad

Binnen drie jaar moet het riool in de binnenstad vervangen worden. Hoe vaak komt het voor dat de bestrating in een historische binnenstad bijna volledig opengaat? Nu deze werkzaamheden voor de deur staan, biedt dit kansen om de kwaliteit van het woon- en winkelgebied te verhogen. Door mee te liften op deze werkzaamheden krijgen we de kans om de binnenstad voor de toekomst mooier, duurzamer en bestendiger tegen klimaatveranderingen te maken. Dit meeliften heet met een duur woord ‘meekoppelkansen’. Het moment is daar om een kwaliteitsverbetering in de openbare ruimtes van de binnenstad te realiseren. Het budget hiervoor is niet groot, maar er zijn genoeg mogelijkheden om de binnenstad mooier te maken.

Rioolvervanging

Het riool in de binnenstad is erg oud en toe aan groot onderhoud. Daarom vervangen we de oude buizen of geven we ze een nieuwe binnenbekleding. De meeste straten binnen de stadsgrachten gaan open. Behalve het Dominicuskwartier, Westluidensestraat, Kleibergsestraat, Tolhuisstraat en Plein. Daar is het riool al vernieuwd.

Participatie

We hebben de meekoppelkansen samen met bewoners en ondernemers van de binnenstad benoemd. Daarvoor zijn in oktober 2019 vier informatieavonden gehouden. Hierop volgend zijn er in oktober en november 2019 twee ateliersessies geweest. In deze twee sessies zijn we met bewoners en ondernemers verder ingegaan op de inrichting. Ook de autoluwe binnenstad is besproken. Aan de hand van schetsen en bouwsteentjes hebben we samen onderzocht hoe de binnenstad kan worden ingericht. Tenslotte zijn de resultaten gepresenteerd op een inloopavond op 10 december 2019.

Autoluwe binnenstad

De rioleringswerkzaamheden bieden ook een kans op de binnenstad autoluw in te richten. We willen de straten zo inrichten dat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen en auto’s minder. Zo krijgen we een autoluwe binnenstad. Een binnenstad die aantrekkelijk is voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Doel

Nieuwe riolering in de binnenstad en een mooie en duurzame inrichting die bestendiger is tegen klimaatveranderingen.

Planning

 • Juni 2020: Vaststellen Ruimtelijk Ontwerp Binnenstad       
 • Juni 2020-mei 2021: Voorbereiden aanbesteding                                                                                  
 • Mei 2021-november 2021: Aanbesteden
 • December 2021-mei 2022: Concretiseringsfase/ bouwteamsamenwerking   
 • Mei 2022: Contracteren marktpartij     
 • Mei 2022-juli 2024: Uitvoeringsfase (Gefaseerd in overleg met de ondernemers)
 • Augustus 2024-december 2024: Nazorgfase       

         

Voortgang

 • 16 juli 2021 - Start inschrijffase Europese aanbesteding.  
 • 25 juni 2021 - Selectiefase Europese aanbesteding afgerond. Er zijn vijf geschikte markt partijen geselecteerd.     
 • 30 juni 2020 - Het Ruimtelijk Ontwerp Binnenstad (PDF, 5.83 MB) is klaar en vastgesteld door burgemeester en wethouders van Tiel
 • Juni 2020 - Aannemersbedrijf ACW uit Tiel is op ruim 40 plaatsen de diepteligging van de gas- en waterleidingen onderzoeken. Hiervoor moet de aannemer “proefsleuven” graven. Dit zijn smalle sleufjes in de weg tot de diepte waarop ze de gas- en waterleiding tegenkomen. Daarna worden deze leidingen digitaal ingemeten. Op deze manier wordt duidelijk of het nieuwe riool de bestaande gas- en waterleidingen op een goede manier gaan kruisen.
 • 10 december 2019: Resultaten van inloopavonden en ateliersessies gepresenteerd tijdens inloopavond
 • Oktober/November 2019: ateliersessies voor bewoners en ondernemers van de binnenstad (vrijwillige deelname)
 • Oktober 2019: informatieavonden  voor bewoners en ondernemers van de binnenstad

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Osman Sancak,  projectleider, telefoon 0344 - 637 335, e-mail: osancak@tiel.nl.

Documenten