Rioolvervanging Nieuweweg en Adamsweg

Het rioolstelsel in de Nieuweweg en een deel van de Adamshof is toe aan groot onderhoud. Daarom vervangen wij de betonbuizen en de huisaansluitingen. De verhardingen zijn nog niet aan groot onderhoud toe en worden weer teruggebracht op basis van de huidige inrichting. Op voorhand zijn de kabels & leidingen al door de nutsbedrijven aangepast in de zomer van 2019. Op de definitieve uitvoeringstekeningen ziet u waar wij de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Planning

Wij gaan de ontwerptekeningen nu verder uitwerken naar een technisch ontwerp. Ook gaan wij op zoek naar een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Voor de start van het werk kunnen wij, vanwege de huidige situatie, geen tweede inloopbijeenkomst organiseren. Een planning van de werkzaamheden en informatie over de bereikbaarheid is op dit moment nog niet bekend. Als de planning bekend is, dan plaatsen wij de informatie op deze pagina. Ook ontvangen de bewoners een aanvullende bewonersbrief. De werkzaamheden starten nog voor de zomer van 2020.

Communicatie

In het voorjaar van 2020 organiseerden wij een eerste inloopbijeenkomst. Hier heeft u vragen kunnen stellen over de ontwerptekeningen. Hieronder vindt u een korte terugkoppeling van de eerste inloopavond. Helaas kunnen wij, vanwege de huidige situatie, geen tweede inloopbijeenkomst organiseren. Hieronder, bij het onderdeel documenten, staan de definitief ontwerptekeningen van het project.

Terugkoppeling Inloopavond 6 februari 2020

Op de inloopavond zijn ongeveer 25 tot 30 bewoners afgekomen. Er is met u gesproken over het project en de komende werkzaamheden. U heeft ook vragen gesteld en opmerkingen geplaatst bij het ontwerp. Hieronder de antwoorden op de belangrijkste vragen.

éénrichtingsverkeer en parkeren

  • Het voorstel van de bewoners om éénrichtingsverkeer in te stellen in de Nieuweweg ligt bij de afdeling Verkeer. Er volgt in de maand mei een enquête in uw straat over dit voorstel. De uitkomst van de enquête respecteren wij en nemen we mee tijdens de uitvoering. Uit de onderzoeksresultaten invoering éénrichtingsverkeer is er voldoende draagvlak voor het instellen van een éénrichtingsweg in de Nieuweweg.
  • De bewoners van de Nieuweweg hebben een parkeervergunning voor zone 2 en dat blijft uiteraard gehandhaafd. Tijdens de werkzaamheden kunt u in deze hele zone 2 uw voertuig parkeren. De vergunning is geldig in de volgende straten: Adamshof, Adamsweg, Brugstraat, Nieuweweg, Nieuwe Tielseweg, Singelstraat, Sint Walburgbuitensingel, Hucht, Sterrebos, Tinnegieter, Heiligestraat, Mr. Spieringstraat, Badhuisplein, Mr. Pijnacker Hordijkstraat, Cachepot en Roosjestin.
  • Het gebruik kunnen maken van extra tijdelijke parkeerkaarten (de “kraskaarten”) van de gemeente Tiel wordt nog nader door ons bekeken.

voetpaden

  • Na overleg is besloten om de oude betontegels in de voetpaden, aan beide zijden van de Nieuweweg, te vervangen door nieuwe betontegels. Gelijktijdig wordt ook de trottoirband vervangen door een geleideband om een meer gebruiksvriendelijke overgang naar de bestaande garages en inritten te krijgen. De trottoirband aan de zuidzijde wordt, zoveel als mogelijk, hergebruikt en ingepast.
  • De parkeervakken krijgen een aanduiding met witte straatstenen. Op het definitief ontwerp kunt u deze oplossingen terug zien.

Inloopavond uitvoeringsfase

De inloopavond uitvoeringsfase komt te vervallen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J.E. Klein Obbink van team Werkvoorbereiding & Uitvoering. Zij is bereikbaar via e-mail op jkleinobbink@tiel.nl of op telefoonnummer 0344 - 637 537.

Documenten: